Tag: funkcje

Do czego pracodawca potrzebuje CV?

cv pracodawca

Warto zastanowić się po co właściwie taki dokument. Odpowiedź jest prosta, mianowicie kiedy jest rekrutacja, poszukiwana osoba na konkretne stanowiska, jednostkom łatwiej jest wybrać, im więcej informacji tym korzystniej. Dawniej nie było trzeba takich działań z tego względu, że stanowisk za wiele nie było, raczej brano pierwsze lepsze osoby, szczególnie, że często chodziło o pracę fizyczną. Dziś funkcję są bardzo odpowiedzialne i tym też musi się cechować pracowników. Bardzo dobrze, że można liczyć na takie rozwiązania, na pewno są one pomocne tak naprawdę dla obojga stron. Pracodawca ma jasny obraz a osoba zainteresowana może wyszkolić się w pisaniu CV i tak na trzeźwo sprawdzić co już osiągnęła w życiu, jaki ma dorobek zawodowy. Na spokojnie należy podejść do tematu, dobrze jeśli na końcu jest opis zainteresowania, to też pewnego rodzaju wskazówka. Rzecz jasna istotny jest podpis i to własnoręczny, wtedy to jest wiarygodny. Oczywiście cały dokument może być wydrukowany, jednak imię i nazwisko samodzielnie i czytelnie. Skoro takie wymogi są nie pozostaję nic innego jak tylko się dostosować. Coraz więcej osób szuka pracy i należy zorientować się jakie warunki trzeba spełniać, jak stworzyć CV aby mieć szansę na dane stanowisko. Oczywiście dokument musi być stworzony zgodnie z prawdą, ponieważ gdy osoba interesuję wszelkie dane się sprawdza.

Istotna rola związków zawodowych

ubiur garnituryZwiązki zawodowe pełnią bardzo ważną funkcje w życiu każdego pracownika. Stanowią jego prawa, pilnują by były przestrzegane i walczą o coraz lepsze warunki zatrudnienia i pracy. Największym echem odbija się Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy „Solidarność”, którego założycielem jest Lech Wałęsa. Został założony w 1980 roku by walczyć o prawa przytłaczane przez ZSRR. Bojkotowano kolektywizację, represje wobec Kościoła, zastraszanie inteligencji polskiej. Protesty robotników zaczęły obiegać coraz szersze grono społeczeństwa. Do tego doszły strajki wśród studentów i nieudana próba prowadzenia rządów przez Władysława Gomułkę. Sytuacja w Polsce zaostrzyła się a w oku cyklonu była Solidarność. Były krwawo tłumione, wielu uczestników zostało aresztowanych, bitych, wielu w walce o związki zawodowe, uczciwość i prawdę poległo w walce. Solidarność jest przykładem związku zawodowego, który przyczynił się do obalenia komunizmu w Polsce i uwolnienia uciśnionego społeczeństwa z władz potężnego zaborcy.  Obecnie działania związków zawodowych reguluje bardzo wiele szczegółowych przepisów, dzięki czemu wiadomo, jakie są ich obowiązki i prawa. Także jak chodzi o to jakie mają możliwości pracownicy zrzeszani w związkach, jest to obecnie niezwykle dokładnie określone. Dlatego każdy kto zamierza zapisać się do związku zawodowego zazwyczaj  dokładnie wie, czego się spodziewać i jakie ma obowiązki z tym związane. Obecnie związki zawodowe istnieją praktycznie we wszystkich większych przedsiębiorstwach.