Tag: prawo

Działalność związków zawodowych

notanik papier pióroKilkanaście lat temu działalność związków zawodowych w Polsce oraz na całym świecie była bardzo popularna. Obecnie ta sytuacja trochę ulega zmianie i już rzadziej one powstaje. Mimo wszystko większość firm posiada związki zawodowe i czerpią oni z tego korzyści. Związki zawodowe mają przede wszystkim prawo reprezentowania interesów pracowniczych na forum międzynarodowym. Mają one też nieustanną kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy oraz mogą uczestniczyć w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Związki zawodowe są niezwykle korzystne dla pracowników na całym świecie. Mogą oni zadbać o to, aby dany pracownik otrzymał np. bezzwrotną pomoc finansową. Niestety w Polsce filantropia nie jest zbyt dobrze rozwinięta. Ogólnie to państwo znajduje się aż na 16 miejscu, jeśli chodzi o dobroczynność wobec innych ludzi. Związki zawodowe mają też prawo opiniowania dokumentów konsultacyjnych Unii Europejskiej, a także mogą występować z różnorodnymi wnioskami o wydanie lub zmianę jakiejś ustawy. Jednak obecne związki zawodowe znacznie różnią się od tym, które były zakładane jako pierwsze, ponadto powstało wiele przepisów, które regulują dość dokładnie ich działalność, dzięki czemu bez kłopotu mogą one funkcjonować zgodnie z prawem. Obecnie związki zawodowe działają w bardzo wielu zakładach pracy, szczególnie tych z polskim kapitałem, jednak jak chodzi o zagraniczne, często nie są one organizowane ze względu na przepisy, które to regulują. Bywa  że w tym przypadku zagraniczna firma nie podlega pod ustanowione w Polsce przepisy.

Prawa pracownicze jak o nie dbać

biurowce nocąPracownicy mają bardzo wiele praw, jednak nie zawsze są one przez pracodawców respektowane, dlatego też nie dziwi fakt, że poszukują oni sposobu na to, aby jak najskuteczniej bronić swoich prac. Jest na top wiele możliwości oczywiście jest kodeks pracy, którego łamanie podlega odpowiedzialności karnej. Ale poza tym jest wiele instytucji jak na przykład państwowa inspekcja pracy, które można zawiadomić w każdej chwili gdy są łamane jakiekolwiek prawa pracownicze. Jednak bywa że pomimo tego i tak pracownicy nie mogą liczyć na swoje prawa, wtedy nie wiedzą, co jeszcze można w tej kwestii zrobić. Dobrym rozwiązaniem może być na przykład założenie związków zawodowych. Zajmują się one przede wszystkim ochrona praw pracowników, dbaniem o dobre warunki pracy i podobnymi czynnościami. Do związków zawodowych może się dzisiaj zapisać praktycznie każdy, zazwyczaj kwestią jest tylko to, czy w danym zakładzie taki związek zawodowy istnieje. Bardzo często jeżeli nie są one utworzone, można zastanowić się nad tym, czy nie byłoby sensowne ich stworzenia. Wystarczy jedynie przestudiować przepisy dotyczące ich tworzenia, może się bowiem okazać, ze można je  założyć niezwykle szybko i bez zbędnych problemów. Jeżeli zaś związki zawodowe istnieją wtedy na pewno warto dowiedzieć się, w jaki sposób najszybciej można się do nich zapisać i co oferują one w konkretnym zakładzie pracy. Ponadto często jest także konieczność wnoszenia niezbędnych opłat członkowskich, warto się więc dowiedzieć, jaka jest ich wysokość.