Tag: bezpieczeństwo

Działalność związków zawodowych

notanik papier pióroKilkanaście lat temu działalność związków zawodowych w Polsce oraz na całym świecie była bardzo popularna. Obecnie ta sytuacja trochę ulega zmianie i już rzadziej one powstaje. Mimo wszystko większość firm posiada związki zawodowe i czerpią oni z tego korzyści. Związki zawodowe mają przede wszystkim prawo reprezentowania interesów pracowniczych na forum międzynarodowym. Mają one też nieustanną kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy oraz mogą uczestniczyć w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Związki zawodowe są niezwykle korzystne dla pracowników na całym świecie. Mogą oni zadbać o to, aby dany pracownik otrzymał np. bezzwrotną pomoc finansową. Niestety w Polsce filantropia nie jest zbyt dobrze rozwinięta. Ogólnie to państwo znajduje się aż na 16 miejscu, jeśli chodzi o dobroczynność wobec innych ludzi. Związki zawodowe mają też prawo opiniowania dokumentów konsultacyjnych Unii Europejskiej, a także mogą występować z różnorodnymi wnioskami o wydanie lub zmianę jakiejś ustawy. Jednak obecne związki zawodowe znacznie różnią się od tym, które były zakładane jako pierwsze, ponadto powstało wiele przepisów, które regulują dość dokładnie ich działalność, dzięki czemu bez kłopotu mogą one funkcjonować zgodnie z prawem. Obecnie związki zawodowe działają w bardzo wielu zakładach pracy, szczególnie tych z polskim kapitałem, jednak jak chodzi o zagraniczne, często nie są one organizowane ze względu na przepisy, które to regulują. Bywa  że w tym przypadku zagraniczna firma nie podlega pod ustanowione w Polsce przepisy.