Tag: kodeks

Zakres działania związków zawodowych

gazety prasaZwiązki zawodowe zrzeszają pracowników z danych zakładów pracowniczych. Najwięcej związków powstaje bowiem tam, gdzie istnieje najwięcej dużych firm państwowych. Niezwykle bogate w związki zawodowe jest np. województwo mazowieckie, śląskie oraz dolnośląskie. Oni stoją na straży kodeksu pracy, a także walczą o lepsze warunki pracy oraz wynagrodzenie za nią. Mimo takich celów w Polsce i tak jest najmniejszy stopień przynależności do związków zawodowych w porównaniu do innych państw Europy. Od czasu powstania pierwszych związków zawodowych do teraźniejszości udało im się wywalczyć np. 8-godzinny system pracy, uznanie zakładowych reprezentacji pracowniczych, utworzenie inspekcji oraz pośrednictwa pracy, a także rozwinięcie różnych ubezpieczeń pracowniczych.  Związki zawodowe walczyły np. przeciw bezrobociu czy też przeciw obniżkom, płac. Stosowali oni różne formy walki. Zaczynali od negocjacji, a zazwyczaj kończyli na strajkach oraz demonstracjach. Związki zawodowe cały czas organizowały też pomoc dla bezrobotnych, prowadziły działalność oświatową czy też kulturalną. Najczęściej związki zawodowe kojarzą się nam przede wszystkim z danym zakładem pracy, jednak bardzo wiele z nich ma możliwości działania na terenie całego kraju, bywa, ze związki zawodowe z różnych zakładów pracy, jednak działających w tej samej branży, jak górnictwo, są potem łączone w jeden związek ogólnopolski, który może przede wszystkim o wiele skuteczniej działać o dochodzić praw pracowniczych często także mają znacznie więcej praw.