Tag: organizacje

Czym są związki zawodowe

garnitur pracownikaZwiązki zawodowe mogą skupiać pracowników jakiegoś jednego zakładu lub kilku zakładów, a wtedy tworzy się międzyzakładowa organizacja związkowa. Ustawa o związkach zawodowych zezwala również na tworzenie ogólnokrajowych zrzeszeń związków zawodowych. Z kolei takie ogólnokrajowe związki oraz zrzeszenia związków zawodowych mogą wspólnie tworzyć ogólnokrajowe organizacje międzyzwiązkowe, czyli tak zwane konfederacje. Organizacje związkowe, a w tym federacje oraz konfederacje mają wspólnie prawo tworzenia oraz wstępowania do międzynarodowych organizacji pracowników. Do obowiązków związków zawodowego na terenie zakładu pracy należy głównie, reprezentowanie interesów pracowników wobec pracodawcy oraz organów samorządu załogi. Związki  zawodowe zajmują się również indywidualnymi sprawami pracowniczymi. Występują oni do  pracodawcy w momencie, kiedy np. członek związku znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej bądź zostały złamane jakieś prawa, które są zapisane w Kodeksie Pracy.  Związki zawodowe na tym wyższym poziomie, czyli ogólnokrajowym mają np. prawo do opiniowania jakiś aktów prawnych, uczestniczenia w różnych sporach zbiorowych oraz podpisywania układów zbiorowych pracy. Jak widać, rola związków zawodowych jest bardzo ważna, dlatego tez nie dziwi fakt, że obecnie powstają one w coraz większej ilości przedsiębiorstw. Oczywiście mogą się one różnić w zależności od wielkości firmy, jednak i tak wszystkie muszą działać zgodnie z wszelkimi przepisami, które ich dotyczą i którymi musza się kierować.