Tag: strajki

Związki zawodowe w naszym kraju

szukanie pracyW Polsce istnieje bardzo dużo związków zawodowych. Do tych najbardziej znanych zalicza się np. Związek Lekarzy Polskich, Marynarzy i Rybaków, Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, Nauczycielstwa Polskiego czy tez Inżynierów i Techników. Ich celem jest przede wszystkim obrona ekonomicznych oraz społecznych interesów danej grupy, jednak powinny one prowadzić też działania kulturalne, wychowawcze oraz oświatowe. Związki zawodowe mają też swoje prawa. Mogą np. organizować strajki, wydawać różne opinie wobec działań państwa bezpośrednio ich dotyczących, a także mogą brać udział w kierowaniu zakładem pracy. W strajkach zawodowych bardzo popularne było i nadal jest organizowanie strajków. Niektórzy naukowcy po przeprowadzeniu swoich obserwacji uważają, że są to ich jedyne formy działalności. Co jakiś czas organizowane są te strajki np. pod sejmem w Warszawie. Dosyć częste są strajki głodowe. Uczestnicy takich strajków uważają, że tylko w taki sposób mogą jakoś zainterweniować i wpłynąć pozytywnie na decyzje władz. Jednak związki zawodowe mają prawo do wielu innych działań, przede wszystkim ich zadaniem jest dbanie o dobro pracowników. Dlatego zajmują się na przykład ustalaniem stawek wynagrodzenia czy też negocjowaniem urlopów czy podobnych ważnych dla pracowników ustaleń. Każdy kto ma problem, może się zwrócić do związków zawodowych o pomoc, zazwyczaj jest wyznaczona osoba, której zadaniem jest właśnie przede wszystkim  kontakt z osobami potrzebującymi pomocy i prowadzenie zgłaszanych im spraw.